Elindult a Danube GeoHeCo nemzetközi projekt

ápr 9, 2024 | GeoHeCo, Hírek

A projekt nyitó konferenciájára 2024. március 26-27-én került sor Csáktornyán, Horvátországban.

A 8 ország részvételével megvalósuló nemzetközi projekt keretében a partnerek, köztük magyar részről a CROST Nonprofit Ltd. megvizsgálják a sekély geotermális energia hasznosítási lehetőségeit a Duna térségben, valamint javaslatokat és eszközöket fejlesztenek ki e megújuló energia forrás hatékony hasznosítása és elterjesztése érdekében.

A sekély geotermális energia, ezen belül a talajszondás hőszivattyúk, a sekély vizes hőszivattyús technológiák és a hulladékhőt hasznosító hőszivattyús rendszerek hatalmas energia potenciált jelentenek, mind a közszféra, az ipar, a mezőgazdaság és a lakosság számára.

Míg például Svédországban 1000 főre 60 db geotermális hőszivattyús rendszer jut, addig Magyarországon ez a szám csupán 1. Tehát rengeteg a teendő ezen a téren.

A projekt keretében IT eszköz kifejlesztésére kerül sor, ami segíteni fogja a sekély geotermális technológiák tervezését és kiválasztását, számos munkamegbeszélés, fórum megszervezésére kerül sor, a gyártók, forgalmazók és a fogyasztók bevonása érdekében, valamint online piactér és platform is kifejlesztésre kerül, ösztönözve e technológiák piaci elterjesztését.