A Responsible Green Destination Amazon of Europe (Amazing AoE) projekt megvalósítása (INTERREG Duna Transznacionális Program társfinanszírozásával)

Az Amazing AoE projekt célja a Mura-Dráva-Duna UNESCO Bioszféra Rezervátum (TBR MDD) területén egy fenntartható, zöld turisztikai desztináció kialakítása. A térség fő turisztikai terméke az öt országon végigfutó kerékpáros túraútvonal. Az Amazing AoE projekt a túraútvonalat kialakító projekt (Amazon of Europe) folytatásának tekinthető.

A magvalósítás három tematikus munkacsomagra bontható:

  • T1: Fenntartható Zöld desztináció hatás modell: ebben a munkacsomagban elkészül a zöld turisztikai desztináció kialakításának módszertana, azon belül két kiemelt térség (egy Somogy és egy Baranya megyei) mélyebb elemzése.  
  • T2: Közös stratégia és kiemelt turisztikai projektek: valamennyi ország bevonásával sor került egy részvételen alapuló határon átnyúló zöld turisztikai desztinációs stratégia kidolgozására.
  • T3: A zöld desztináció kialakítása, a modell és a stratégia alkalmazása.

Szakmai közreműködés a RuGeoHeat SMF projekt megvalósításában (INTERREG Duna Transznacionális Program társfinanszírozásával)

A RuGeoHeat SMF projekt a Duna Transznacionális Program ún. Seed Money Facility (SMF) konstrukciója támogatásával valósul meg. Fő célja egy Duna transznacionális együttműködési projekt alapjainak lefektetése, ami a sekély geotermális potenciál fűtési és hűtési célú hasznosításának előmozdításra irányul a Duna menti vidéki térségekben. E jövőbeni projekt főbb tartalmi elemei: helyi akciótervezések lefolytatása, IT alapú döntéstámogató rendszer kifejlesztése, digitális platform létrehozása és figyelemfelhívó akciók ösztönzése a rendelkezésre álló sekély geotermális megújuló energiaforrás kiaknázása érdekében.

A CROST szakmai közreműködőként vesz részt a projekt magyar oldali feladatainak megvalósításában:

  • eddig elkészült, sekély geotermia hasznosításával foglalkozó szakmai dokumentumok feltárása és elemzése;
  • a Duna transznacionális projekt munkatervének kidolgozása;
  • a lehetséges finanszírozási források feltérképezése.

Szakmai közreműködés az EV13 GAP projekt megvalósításában (INTERREG V-A Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program társfinanszírozásával)

Az Európai Kerékpárút Hálózat (EuroVelo) 13-as útvonalának Barcstól keletre haladó melletti részén hiányzik egy fontos összekötő szakasz. Az EV 13 GAP (vagyis EuroVelo 13 „hézag”) névre hallgató projekt keretében Barcs és Drávatamási között 8,6 km hosszon megépül a kerékpárút összeköttetés, így végre a barcsi ősborókás térségében is át lehet kelni kerékpárral. Horvát oldalon kapcsolódik hozzá a barcsi határátkelő és az ottani Jankovics kastély közötti kerékpáros kapcsolat kijelölése, valamint a Jankovics kastély további fejlesztése, kerékpárosbarát fejlesztések megvalósítása is.

A CROST a projekt turisztikai akciótervének kidolgozásában vesz részt, a munka magyar oldali koordinációját látja el, Verőce-Drávamente megye Turisztikai Közösségével együttműködésben.

A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása projekt kezdeményezése és előkészítése (Széchenyi 2020 TOP-3.2.2-15-SO1 pályázat finanszírozásával)

Munkatársaink kezdeményezésére és energetikai szakértőkkel együttműködve Nagyatádon olyan innovatív megújuló energia hasznosítási rendszert építenek ki, amely hasznosítani fogja a gyógyfürdő elfolyó termálvízének hőjét. Ez a megújuló energia a kulturális központ, a városháza, a turisztikai központ, a Baross Irodaház és a gyógyfürdő fűtését biztosítja majd. A 82 800 m³ gázt megtakarító megoldás a környezet védelme mellett évente minimálisan 5-6 millió forintot takarít meg a városnak.

A projekt eredményeképpen a középületeket termálvízvezeték-hálózat köti össze a Nagyatádi Termál- és Gyógyfürdő termelő kútja mellett kiépítendő puffertárolóval, a megfelelő mértékű előremenő hőfokszintet pedig az egyes intézményekben a termálvíz hőenergiáját hasznosító hőszivattyús rendszer biztosítja. A hőszivattyúk által igényelt áram megtermelésére az épületekre napelemeket is telepítenek. A projektben a geotermális energia fűtési célú hasznosítása a lehető legoptimálisabb, legköltséghatékonyabb módon, komplex szemléletben történik meg.

A fejlesztés a kiadások csökkentése és a környezet védelme mellett jó példával is elől akar járni, hogy mintáját a városlakók közül minél többen kövessék. Ezért a beruházás részeként olyan mérési és erre épülő demonstrációs eszközöket is beépítenek, melyek révén az önkormányzati dolgozók közvetlenül is láthatják a fosszilis energiafogyasztás csökkenését és a megújuló energiatermelést, javítva ezáltal az energiatudatosságukat, ami fontos lépés a fenntartható energiafelhasználás irányában.

Szakmai közreműködés az EE SUN (Energy Efficient Sustainable Urban Neighbourhood – Energiahatékony Fenntartható Városi Lakókörzet) projekt megvalósításában (INTERREG V-A Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program társfinanszírozásával)

Munkatársaink szintén jelentős munkát végeztek az INTERREG V-A Program támogatta magyar-horvát EE SUN (Energy Efficient Sustainable Urban Neighbourhood – Energiahatékony Fenntartható Városi Lakókörzet) projektben, amely a társasházak energetikai korszerűsítésének előmozdítását tűzte ki célul.

Ennek során elkészítették a projekt szakmai anyagait, a közel 2000 db magyar és horvát társasház felmérésén alapuló helyzetelemzést, az együttműködési hajlandóság értékelését és az energetikai korszerűsítések közös módszertanát, valamint részt vettek az EE SUN eredményeinek megismertetésében is. A feladat részét képezte 12 db dél-dunántúli társasház pilóta projektje is, azok energetikai auditjával, teljes energetikai felmérésével, a jogi, pénzügyi és technikai megoldások figyelembevételével és az egyes épületekre szabott energetikai felújítási javaslatokkal.