Rövidesen indul a Danube GeoHeCo projekt

dec 12, 2023 | GeoHeCo, Hírek

A CROST Nonprofit Kft. partnerként vesz részt a Danube GeoHeCo elnevezésű nemzetközi együttműködési projektben, mely támogatást nyert az INTERREG Danube nemzetközi pályázaton.

A projekt célja az ún. sekély geotermális fűtési és hűtési rendszerek elterjesztése a Duna régióban. Ez elsősorban a talajszondás hőszivattyúk támogatását jelenti, mely technológia hatalmas fűtési és hűtési potenciált jelent a Duna régió országaiban, miközben e technológiák elterjedése még nagyon alacsony szinten áll. Példaként említhető Magyarország, ahol 1000 főre mindössze 1 db működő geotermális hőszivattyús rendszer jut, ezzel szemben Svédországban ez az érték 60 db. Tehát bőven van terepe a fejlődésnek ezen e téren.

A nemzetközi projekt 8 db országra terjed ki és a projekt partnerség összesen 13 db szervezetet számlál, e partner szervezetek egyik fele fejlesztési ügynökség típusú szervezet (ilyen a CROST is), a másik fele tudományos központ (egyetemek, kutatóintézetek).

A projekt első blokkja a sekély geotermális fűtési-hűtési rendszerek tervezésének és technológiájának optimalizációjáról szól, melynek egyik fő eredménye egy informatikai eszköz lesz, ami segíti a geotermális hőszivattyús rendszerek optimális telepítését.

A második blokk fókuszában a közösségi tervezés áll, melynek keretében minden országban munkacsoportok alakulnak, akik fejlesztési javaslatokat fogalmaznak meg a geotermális hőszivattyús rendszerek elterjesztésére. E blokk fő végeredménye egy nemzetközi Akcióterv lesz, ami a politikai, döntéshozó szint munkáját lesz hivatott segíteni a Duna régió országaiban.

A harmadik blokk célja a sekély geotermális hőszivattyús rendszerek piaci elterjedésének támogatása, ennek érdekében egy interneten elérhető ún. Digitális Platform jön létre, ami segíteni fogja a geotermális hőszivattyúk kínálati és keresleti oldalának összekapcsolását. A blokk részét képezik webinárok, képzési programok, országos konferenciák szervezése és a projekt eredmények bemutatása releváns nemzetközi konferenciákon és fórumokon.

A projekt vezető partnere a horvátországi MENEA (Muraközi Energia Ügynökség). A CROST Nonprofit Kft. a Szegedi Tudományegyetem mellett működő InnoGeo Nonprofit Kft-vel közösen látja el a projekt magyarországi felelősi szerepét, emellett e CROST lesz felelős a nemzetközi Akcióterv kidolgozásáért.

A projekt várhatóan 2024. január 1-én indul.

A projekt céljait és főbb tartalmi elemeit a Danube GeoHeCo nemzetközi projekt képviseletében Márton György, a CROST Nonprofit Kft. ügyvezetője mutatta be 2023. november 28-án a Duna Transznacionális Stratégia PA2 Fenntartható Energia Irányító Testületének ülésén Budapesten, a Külgazdasági és Külügyminisztériumban.