Szakmai közreműködés a RuGeoHeat SMF projekt megvalósításában (INTERREG Duna Transznacionális Program társfinanszírozásával)

márc 31, 2023 | Referenciák

A RuGeoHeat SMF projekt a Duna Transznacionális Program ún. Seed Money Facility (SMF) konstrukciója támogatásával valósul meg. Fő célja egy Duna transznacionális együttműködési projekt alapjainak lefektetése, ami a sekély geotermális potenciál fűtési és hűtési célú hasznosításának előmozdításra irányul a Duna menti vidéki térségekben. E jövőbeni projekt főbb tartalmi elemei: helyi akciótervezések lefolytatása, IT alapú döntéstámogató rendszer kifejlesztése, digitális platform létrehozása és figyelemfelhívó akciók ösztönzése a rendelkezésre álló sekély geotermális megújuló energiaforrás kiaknázása érdekében.

A CROST szakmai közreműködőként vesz részt a projekt magyar oldali feladatainak megvalósításában:

  • eddig elkészült, sekély geotermia hasznosításával foglalkozó szakmai dokumentumok feltárása és elemzése;
  • a Duna transznacionális projekt munkatervének kidolgozása;
  • a lehetséges finanszírozási források feltérképezése.