Szakmai közreműködés az EE SUN (Energy Efficient Sustainable Urban Neighbourhood – Energiahatékony Fenntartható Városi Lakókörzet) projekt megvalósításában (INTERREG V-A Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program társfinanszírozásával)

márc 31, 2023 | Referenciák

Munkatársaink szintén jelentős munkát végeztek az INTERREG V-A Program támogatta magyar-horvát EE SUN (Energy Efficient Sustainable Urban Neighbourhood – Energiahatékony Fenntartható Városi Lakókörzet) projektben, amely a társasházak energetikai korszerűsítésének előmozdítását tűzte ki célul.

Ennek során elkészítették a projekt szakmai anyagait, a közel 2000 db magyar és horvát társasház felmérésén alapuló helyzetelemzést, az együttműködési hajlandóság értékelését és az energetikai korszerűsítések közös módszertanát, valamint részt vettek az EE SUN eredményeinek megismertetésében is. A feladat részét képezte 12 db dél-dunántúli társasház pilóta projektje is, azok energetikai auditjával, teljes energetikai felmérésével, a jogi, pénzügyi és technikai megoldások figyelembevételével és az egyes épületekre szabott energetikai felújítási javaslatokkal.